Permohonan Pembiayaan di Bank Persatuan Hanya layak untuk

            **Bumiputera Melayu Warganegara Malaysia berumur 18 ke atas sahaja
 NAMA    
 NO TELEFON    
 ALAMAT    
 EMAIL    
 SEKTOR   KERAJAAN    SWASTA    GLC    KERJA SENDIRI   
 STATUS   TETAP   KONTRAK   SAMBILAN
 GAJI KASAR      (TERMASUK ELAUN TETAP)  ***
 JENIS PEMBIAYAAN    
 JUMLAH DIPOHON    RM   ***
 TEMPOH      TAHUN
 CAWANGAN PILIHAN